Bli en del av vårt nätverk!

Genom att bli medlem i Ljungbyhed Air bidrar du, ert företag, organisation eller institution till positiv utveckling inom luft- och flygområdet, samtidigt som ni blir en del av vårt kraftfulla skandinaviska nätverk.

iStock_000019442280XLarge

Fördelar för medlemmar

  • nyhetsbrev för att kontinuerligt ta del av Ljungbyhed Airs inriktning och verksamhet
  • exponering av medlem i Ljungbyhed Airs samtliga kommunikationskanaler
  • möjlighet att delta i och påverka Ljungbyhed Airs profilering av den skandinaviska luft- och flygbranschen
  • deltagande vid temautbildningsdagar arrangerade av Trafikflyghögskolan, Flygteknikcenter Ljungbyhed eller andra utbildningsaktörer
  • möjlighet till etablering av egen verksamhet på Ljungbyheds flygplats
  • möjlighet till hotellrum, konferenslokaler och restaurangmåltider för egna partnerarrangemang
  • tillgång till Ljungbyhed Airs medlemsdatabas
  • en direktingång till projektsamverkan med de ledande forskarna/forskningsinstitutionerna i Lunds universitets centrumbildning Ljungbyhed Air Research Center
  • inbjudan till årsstämma och andra nätverksaktiviteter

För mer information om medlemskap och avgifter kontakta

Magnus Tenghagen
+46 760 003 002

Tommy Magnusson
+46 708 444 103

E-post: info@ljungbyhedair.se