Om Ljungbyhed Air

Ljungbyhed Air är en ideell förening som har uppdraget att etablera, driva och profilera Ljungbyhed Airs skilda verksamheter, skapa överblick av verksamhetsområdet luft och flyg, utveckla koncept och modeller, skapa kontaktytor mellan näringsliv och akademi, genomföra utbildning och arrangemang samt förmedla information, kunskap och kontakter som efterfrågas av aktörerna/medlemmarna.

ljungbyhedair_om

Ljungbyhed Air är den samlande kraften, ett gemensamt neutralt center, som organiserar verksamheten utifrån idén om samlad utbildning, utveckling och upplevelser. Föreningen har sitt säte i Ljungbyhed, Klippans kommun.

Ideell förening

Ljungbyhed Air är en ideell förening som bildades 22 november 2012 av Peab AB, Klippans kommun och Lunds universitet, som alla är fullvärdiga medlemmar och innehar var sin ordinarie styrelseplats med full rösträtt.

Initiativtagarna finansierar även verksamheten. Peab AB har ordförandeskapet. region Skåne Skåne har en adjungerad styrelseplats.

Föreningen sammanträder ett par gånger per år och medlemsmöten sker ca två gånger gånger per år. Styrelsen leder verksamheten mellan medlemsmötena.

Koordinerad forskning

Våren 2012 inrättade Lunds universitet centrumbildningen Ljungbyhed Air Research Center (LARC), med uppdrag att samla och koordinera de forskningsprojekt som universitetet genomför inom luft och flyg. Samarbetet formaliseras genom samarbetsavtal mellan de två juridiska personerna Ljungbyhed Air Ideell Förening och Lunds universitet. Därmed garanterar samtliga aktörer att Ljungbyhed Airs varumärke stärks.