Företag, utbildning och fritid på flygplatsen

Vid Ljungbyheds flygplats finns idag ett fyrtiotal etablerade företag och offentligfinansierad utbildningsverksamhet. Dessa företag och utbildningar har idag tillsammans knappt två hundra anställda och verksamheterna vid flygplatsen omsluter knappt 315 miljoner kronor årligen.

Trafikflyghögskolan, Saab AB Support & Services, Flygteknikcenter Ljungbyhed och Ljungbyheds Flygklubb är de större verksamheterna.  Alla har etablerat sig här på grund av områdets unika flyg- och luftmiljö nära både Kastrup/Copenhagen Airport, Sturup/Malmö Airport och Ängelholm/Helsingborg Airport.

Flygplatsen används idag både kommersiellt och i utbildningssyfte. Saab AB Support & Services, som underhåller Flygvapnets träningsplan SK60, har sin bas på Ljungbyheds flygplats och härifrån flygs det ut och in plan till Flygvapnets alla destinationer. TFHS, Trafikflyghögskolan, utbildar varje år cirka 50 elever i sin pilotutbildning och Flygteknikcenter har sin flygtekniska utbildning på Ljungbyheds flygplats för ca 100 elever. På området finns också Ljungbyheds Flygklubb samt Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) med historiska flygplan som intresse.

Ljungbyhed Park AB ansvarar för mer än 100 fastigheter inom flygplatsområdet. I parken finns lokaler som är anpassade för utbildning, kontor, lättare verkstad och lagerlokaler samt utrymmen för förvaring. Lokalerna kan hyras i befintligt skick eller anpassas efter varje hyresgästs önskemål. Det finns även mark för framtida expansion eller nyetablering.

Flygplatsområdet ger möjligheter för utveckling och samverkan som är unika genom utbildningsflygplatsen, modern golfanläggning, utbildningscentrum, fastigheter för företagsetableringar, sport & fritidscenter samt faciliteter som rymmer drygt tusen hotell- och konferensgäster.