Ljungbyheds flygplats

Idag är Ljungbyheds flygplats en av Sveriges mest aktiva flygplatser räknat i antalet flygrörelser, och en av få flygplatser som kan bedriva flygverksamhet på knappt 100 000 flygrörelser per år, inklusive 10 000 helikopterrörelser. Flygfältet består av fyra banor, två långa banor om cirka 2000 meter och två korta om cirka 800 meter. Kortbanorna används idag för annan verksamhet, men kan vid behov tas i drift för flygverksamhet.

Ljungbyhed är en av världens äldsta flygplatser, där flygtrafik och flygutbildning har bedrivits sedan 1910. Flygplatsen har en hundraårig historia som tidigare militär flygplats i Ljungbyhed. 1998 blev flygplatsen helt civil. 2009 samlades flygplatsens verksamhet och samtliga lokaler i ett gemensamt bolag – Ljungbyhed Park AB – som från 2011 är helägt av Peabkoncernen. Ljungbyhed Park ansvarar även  för driften av Ljungbyheds flygplats.