Varför Ljungbyhed Air?

ljungbyhedair_cermoniPeab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun undertecknade våren 2010 en avsiktsförklaring om gemensamma insatser i ett konsortium för bland annat ny internationell pilotutbildning vid Ljungbyheds flygplats. Måndag 7 maj 2012 samlades aktörerna för att manifestera att ett mångårigt samarbete nu etablerats och aktörerna beslutade att tillsammans finansiera startskottet för Ljungbyhed Air.

Syftet med samarbetet var inledningsvis att stärka och förnya Trafikflyghögskolans nuvarande pilotutbildning vid Ljungbyheds flygplats, men har sedan starten utvecklats för att alla
verksamheter vid Ljungbyheds flygplats ska nå sin fulla potential.