SAAB får fortsatt kontrakt angående underhåll av Försvarets SK60

http://www.di.se/artiklar/2015/10/16/saab-far-fmv-order/