Ljungbyheds Militärhistoriska Museum

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum invigdes den 5 juni 1998. Då hade huvudbyggnaden, den gamla husarmässen från 1860-talet, genomgått en flerårig restaurering och återställts till det skick den var i på 1880-talet.

I husarmässen finns utställningar som visar arméförbandens och flygets verksamhet, utrustning och miljöer, från 1800-talet till våra dagar. Bibliotek och bildarkiv inryms i en gammal expeditionsbyggnad, och i en intilliggande förläggning har museet sitt magasin.

http://www.lmhm.se/