Flygteknikcenter Ljungbyhed

Flygteknikcenter Ljungbyhed ansvarar för Klippans kommuns flygteknikerutbildning vid Ljungbyheds flygplats. Utbildningen omfattar minst 2400 timmar och är fördelad på gymnasiet samt yrkeshögskola. Utöver flygteknikerutbildningen så genomför skolan även olika former av uppdragsutbildningar inom den flygtekniska sektorn med bland annat Försvarsmakten och Saab AB som kunder.

ljungbyhedair_flygteknikcenter

Gymnasieutbildningen är treårig och ger studenterna behörighet för vidare studier på högskola och yrkeshögskola. Gymnasieprogrammet betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige. Yrkeshögskolans längd är tre terminer och likt gymnasieskolan behöver de flesta eleverna bostad på området. Det medför att det blir en bra åldersstruktur med både gymnasieelever och yrkeshögskolelever i skolans internat.