Ljungbyhed Air Research Center
koordinerar forskning inom luft och flyg

Ljungbyhed Air Research Center, LARC, är en centrumbildning för forskning som inrättades våren 2012. Centrumbildningen är en del av Lunds Tekniska Högskola (LTH) med bas vid Trafikflyghögskolan (TFHS).

Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling.

Centrumbildningen ska arbeta för att utveckla Ljungbyhed Air till ett skandinaviskt centrum för luft och flyg som kan utföra den uppdragsforskning som parterna kommer överens om inom ramen för detta samarbete. Centrumbildningen ska koordinera adekvat forskning som stödjer utvecklingen av bestående metoder och verksamheter inom området flyg och luft. Centrumbildningen har genom sina etablerade forskningsnätverk även ett stort ansvar att stärka Ljungbyhed Airs varumärke, nationellt såväl som internationellt.

Ljungbyhed Air Research Center ska söka finansiering för och bedriva kompletterande forskning som gagnar samarbetet och fungerar därmed som operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air.