Trafikflyghögskolan

Flygutbildning startade på Ljungbyhed redan 1910. Från 1984 utbildas här trafikflygare vid Trafikflyghögskolan – TFHS – som sedan 1998 har Lunds universitet som huvudman.

ljungbyhedair_tfhs

TFHS utbildar statligt finansierade trafikflygare och räknar med att på kort tid dubblera antalet utbildningsplatser. Uppdragsutbildning genomförs via externa beställare och även den verksamheten ökar i volym.

Begreppen ”säkerhet” och ”ledarskap” genomsyrar hela utbildningen. De nyutexaminerade trafikflygarna har utbildats enligt ett utbildningskoncept – MPL-konceptet – som den senaste tioårsperioden utarbetats av internationella myndigheter i samarbete med stora europeiska flygbolag. I och med detta har trafikflygarna en marknadsanpassad utbildning som ger dem stora anställningsmöjligheter i såväl skandinaviska som europeiska flygbolag. Utbildningen ger dessutom stora miljömässiga vinster i form av minskade utsläpp.

TFHS vid Ljungbyheds flygplats formar sin plattform med hjälp av de förutsättningar som flygplatsen kan erbjuda med två parallella landningsbanor, miljöcertifiering för drygt hundra tusen flygrörelser, tillgång till stort luftrum, befintlig konferensanläggning, hotell och restaurang som tillsammans skapar förutsättningar för en både funktionell och kreativ Campusmiljö.