Utveckling

Personer, företag, utbildningar, myndigheter med olika bakgrund och erfarenheter som träffas på en neutral plats leder ofta till nya samarbeten. Ljungbyhed Air vill vara en sådan mötesplats. Vitsen är därför att samla många olika aktörer som är experter på många olika saker. Då blir nätverket kraftfullt och kreativt.

ljungbyhedair_start

Ljungbyhed Air öppnar unika möjligheter för företag och andra verksamheter att utvecklas, växa och samarbeta med andra företag och aktörer inom luft och flyg. Här finns idag en aktiv utbildningsflygplats, ett utbildningscentrum, fastigheter för företagsetableringar, sport- och fritidscenter, konferenscenter, hotell och restaurang. Här finns idag en attraktiv och kostnadseffektiv miljö för företag och verksamheter att etablera sig på och med plats att växa. Lediga byggnader och lokaler finns tillgängliga som går att anpassa för olika verksamheter.

Målet är att positionera Ljungbyheds flygplats som ett skandinaviskt utvecklingscenter inom flyg och luft. Flygplatsen är redan en svensk plattform för pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå. Med nätverket inom Ljungbyhed Air har Ljungbyheds flygplats realistiska förutsättningar för att på kort tid bli ett kraftfullt, kreativt och attraktivt utvecklingscenter för företag, utbildningsaktörer och forskare som arbetar inom flyg och luft.